Baza - Arts & Humanities Citation Index - Web of Science

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Baza Arts & Humanities Citation Index - Web of Science (A&HCI) zawiera opisy i abstrakty publikacji z ponad 1700 światowych czasopism z różnych dziedzin (m.in. architektury, lingwistyki, literatury, religioznawstwa, sztuki), a także informacje o cytowaniach poszczególnych autorów i publikacji od roku 1975 na bieżąco.
Materiał gromadzony w bazie pochodzi z najważniejszych światowych czasopism z zakresu nauk humanistycznych. Są to artykuły, felietony wstępne, recenzje, noty, listy i in. Oprócz tego w bazie gromadzone są artykuły dotyczące dyscyplin humanistycznych ukazujące się w czasopismach interdyscyplinarnych.
Baza wykorzystywana jest do wyszukiwania bibliografii prac naukowych osób lub zespołów badawczych, zawartości czasopism fachowych, oraz cytowań prac naukowych w artykułach zawartych w bazie.

Przewodnik - czym jest Web of Science?


WEJCIE DO BAZY

Serwis dostępny jest w ramach komputerowej sieci Uczelni, przez usługę zdalna praca (dla pracowników naukowych) oraz przez serwer proxy (dla studentów).


Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker