Przypominamy o zmianach w zasadach wypożyczeń oraz o karach za przetrzymywanie książek przez pracowników SUM

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

 
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1.10.2013 r., książki i zbiory specjalne, kupowane ze środków finansowych Uczelni, wypożyczane są czytelnikom na okres nie dłuższy niż rok akademicki. 
Jednocześnie informujemy, że za każdy dzień przetrzymania książki, wg Cennika usług Biblioteki SUM pobierane są kary w wysokości 0,50 zł. Od dnia 1.10.2013 r. opłata dotyczy również pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Biblioteka uprzejmie prosi o kontrolowanie na bieżąco stanu swoich wypożyczeń na koncie czytelnika i dotrzymywanie terminu zwrotu.

W przypadku trudności informacje w sprawie dostępu do konta można uzyskać:

- telefonicznie:
Biblioteka Główna w Katowicach 32 208 35 62;
Oddział BG w Katowicach-Ligocie 32 208 85 00; 32 208 84 89
Oddział BG w Zabrzu 32 370 52 58; 32 370 52 59; 32 370 52 60
Oddział BG w Sosnowcu 32 364-14-50; 32 364-14-51; 32 364-14-52

- mailowo

- logując się poprzez stronę internetową systemu bibliotecznego Aleph

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker