Zasady dostarczania publikacji do Bibliografii Publikacji SUM

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

UWAGA!!! Kompleksowe analizy dorobku naukowego jednostek organizacyjnych SUM może prawidłowo wykonać jedynie Biblioteka na podstawie posiadanych wykazów historycznych kodów i nazw jednostek. 
 
Zarządzenie Rektora nr 4/2018 z dnia 12.01.2018 r.
zmieniające Zarządzenie nr 153/2014

w sprawie rejestracji publikacji naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Materiał bibliograficzny należy dostarczać do Działu Bibliografii i Bibliometrii niezwłocznie po opublikowaniu w postaci oryginału publikacji lub kopii: osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłane kopie publikacji powinny zawierać następujące dane:

dla artykułów z czasopism:
- tytuł czasopisma, rok, wolumin, numer,
- pierwszą i ostatnią stronę artykułu,

- oznaczenie licencji, jeżeli artykuł został opublikowany w otwartym dostępie,

- numer umowy na realizację pracy naukowo-badawczej (jeśli występuje), której efektem naukowym jest artykuł.

dla książki/rozdziału:- stronę tytułową książki
- stronę zawierającą informacje o: autorze/redaktorze książki, wydawcy, roku wydania, miejscu wydania i numerze ISBN;
- spis treści;
- spis autorów, jeśli taki występuje na oddzielnej stronie;
- pierwszą i ostatnią stronę rozdziału;
- ostatnią stronę książki z tekstem (w przypadku monografii),
- numer umowy na realizację pracy naukowo-badawczej (jeśli występuje), której efektem naukowym jest książka/rozdział.

dla materiałów zjazdowych:
- stronę tytułową czasopisma/pamiętnika zjazdowego, w którym jest opublikowany referat lub streszczenie zjazdowe;
- strony zawierające informacje o nazwie, miejscu i dacie zjazdu;
- pierwszą i ostatnią stronę referatu lub streszczenia zjazdowego,
- adres strony internetowej, jeśli streszczenia lub referaty zostały udostępnione online;
- numer umowy na realizację pracy naukowo-badawczej (jeśli występuje), której efektem naukowym jest referat lub streszczenie zjazdowe.
 
Materiały nie zawierające tych danych lub zawierające dane niekompletne nie będą wprowadzane
do bazy bibliograficznej.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker