Publikacje w ewaluacji 2022


lupa ikona Expertus® - moduł doradczy w zakresie ewaluacji.  
W związku ze zbliżającą się w 2022 r. ewaluacją działalności naukowej Uczelni, zostały przygotowane narzędzia, które pozwolą określić, w jakim stopniu pracownicy należący do liczby N mają wypełnione udziały jednostkowe (sloty) i wartości punktowe tych udziałów. Dla oceny dyscypliny najkorzystniejsze są publikacje z jak najmniejszą liczbą autorów SUM deklarujących tę samą dyscyplinę i jednocześnie posiadające wysoką wartość punktacji ministerialnej.
W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Działem Bibliografii i Dokumentacji: 32 208 35 66, bibinfo@sum.edu.pl.
Dowiedz się więcej.

Zasady dostarczania publikacji do Bibliografii Publikacji SUM

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

UWAGA!!! Kompleksowe analizy dorobku naukowego jednostek organizacyjnych SUM może prawidłowo wykonać jedynie Biblioteka na podstawie posiadanych wykazów historycznych kodów i nazw jednostek. 
 
Zarządzenie Rektora nr 4/2018 z dnia 12.01.2018 r.
zmieniające Zarządzenie nr 153/2014

w sprawie rejestracji publikacji naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Materiał bibliograficzny należy dostarczać do Działu Bibliografii i Dokumentacji niezwłocznie po opublikowaniu w postaci oryginału publikacji lub kopii: osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłane kopie publikacji powinny zawierać następujące dane:

dla artykułów z czasopism:
- tytuł czasopisma, rok, wolumin, numer,
- pierwszą i ostatnią stronę artykułu,

- oznaczenie licencji, jeżeli artykuł został opublikowany w otwartym dostępie,

- numer umowy na realizację pracy naukowo-badawczej, której efektem naukowym jest artykuł.

dla książki/rozdziału:- stronę tytułową książki
- stronę zawierającą informacje o: autorze/redaktorze książki, wydawcy, roku wydania, miejscu wydania i numerze ISBN;
- spis treści;
- spis autorów, jeśli taki występuje na oddzielnej stronie;
- pierwszą i ostatnią stronę rozdziału;
- ostatnią stronę książki z tekstem (w przypadku monografii),
- numer umowy na realizację pracy naukowo-badawczej, której efektem naukowym jest książka/rozdział.

dla materiałów zjazdowych:
- stronę tytułową czasopisma/pamiętnika zjazdowego, w którym jest opublikowany referat lub streszczenie zjazdowe;
- strony zawierające informacje o nazwie, miejscu i dacie zjazdu;
- pierwszą i ostatnią stronę referatu lub streszczenia zjazdowego,
- adres strony internetowej, jeśli streszczenia lub referaty zostały udostępnione online;
- numer umowy na realizację pracy naukowo-badawczej, której efektem naukowym jest referat lub streszczenie zjazdowe.
 
Materiały nie zawierające tych danych lub zawierające dane niekompletne nie będą wprowadzane
do bazy bibliograficznej.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker