Zdalny dostęp do zbiorów

Zmiana rozmiaru tekstu:

Pracownicy, doktoranci SUM

Specjalne oprogramowanie (tzw. "zdalna praca") przygotowane przez Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM, pozwala na korzystanie ze wszystkich dostępnych w sieci zbiorów bibliotecznych (baz danych i czasopism elektronicznych) spoza sieci akademickiej, np. z domu. Z usługi tej mogą korzystać tylko pracownicy będący na etacie SUM i studenci studiów doktoranckich.

Formularz wymagany do zarejestrowania należy pobrać w serwisie rejestracyjnym. Wypełniony wniosek należy przesłać do Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM, przy ul. Poniatowskiego w Katowicach (IVp.), tel. 32 2083554.

 

Studenci SUM

Zdalny dostęp do baz medycznych w ramach sieci SUM realizowany jest przez serwer PROXY.
Uwaga: usługa proxy dla studentów uruchomiona jest pilotażowo, ostateczna forma usługi może ulec zmianie.

Komputery i urządzenia mobilne
Chcąc skorzystać z usługi należy:

1) posiadać uczelniane konto e-mail (studenckie konto dostępowe).
Konto można zarejestrować na stronie https://estudent.sum.edu.pl/konto/

2) posiadać system operacyjny nowszy niż Windows XP oraz najnowszą przeglądarkę Chrome lub Firefox.

3) skonfigurować przeglądarkę internetową do pracy z serwerem Proxy SUM.
W celu wyświetlenia szczegółowej instrukcji proszę wybrać rodzaj używanej przeglądarki:

ChromeInternet ExplorerFirefoxOperaandroid-logo <--- kliknij w ikonę przeglądarki (systemu) aby wyświetlić konfigurację!

Po prawidłowej konfiguracji przeglądarki można już przeglądać zasoby elektronicznych baz medycznych. W trakcie otwierania strony internetowej, dostępnej z sieci Uniwersytetu, przeglądarka internetowa poprosi o podanie studenckiego adresu email i hasła (przeglądarka zapamięta te dane na okres 2 godzin. Wyłączenie przeglądarki spowoduje automatyczne wylogowanie).

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker