Zakup książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

 

Biblioteka Główna SUM uprzejmie informuje, że podstawą do realizacji zamówień na zakup książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych są:

 1. Ustawa Prawo zamówień publicznych, art 32 ust. 4, PZP, art. 4, pkt 8;
 2. Zarządzenie Rektora SUM Nr 41/2017 z dnia 24.03.2017 zmieniające Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 13.02.2009 z późn. zmianami.

Biblioteka prowadzi gromadzenie centralne dla całego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Podstawowym źródłem pozyskiwania materiałów bibliotecznych jest zakup i prenumerata, które pozwalają na planowe uzupełnianie księgozbioru. Zakupu dokonuje się na podstawie przeglądu nowości wydawniczych, ofert prenumeraty, oraz zgłoszeń czytelników składanych na podstawie:

 1. formularza zgłoszeniowego,
 2. prośby o zakup na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 3. pisemnego zapotrzebowania (wzór dostępny na stronie SUM

Zakup nowości wydawniczych oraz norm, testów psychologicznych, materiałów na nośnikach typu CD, DVD itp., pozycji finansowanych z projektów badawczych i edukacyjnych oraz grantów (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach prac własnych i statutowych):

 1. Zamawiający składa pisemne zapotrzebowanie określające dane bibliograficzne książki oraz wskazujące źródło finansowania zakupu (nie należy wyceniać wydawnictwa oraz określać miejsca zakupu).
 2. Zapotrzebowanie na zakup z funduszu dydaktycznego wymaga zatwierdzenia przez właściwego dla danej jednostki Dziekana Wydziału oraz Prorektora ds. Nauki.
 3. Zapotrzebowania należy składać w kancelarii, skąd są kierowane do realizacji obowiązującą drogą administracyjną.
 4. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej SUM sprawdza, czy dana książka lub czasopismo jest już w zbiorach. Jeśli tak, informuje o tym zainteresowanego, który może odstąpić od realizacji zamówienia.
 5. Po zatwierdzeniu zapotrzebowania zamówienie na żądane pozycje jest kierowane do wykonawcy oferującego najniższą cenę.
 6. Wszystkie zakupione książki i zbiory specjalne są wprowadzane do księgozbioru Biblioteki SUM, a następnie wypożyczane przez system biblioteczny Aleph na podstawie karty bibliotecznej.

Zakup książek i czasopism nie będących nowościami wydawniczymi (wydania sprzed bieżącego roku):
Jak wyżej, z tą różnicą, że po zatwierdzeniu zapotrzebowania zakup dokonywany jest w drodze postępowania przetargowego.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker