Biblioteka SUM w Ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

dyplom1

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z dniem 4 maja 2023 r. została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

---------------------------

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej obowiązane są do współdziałania w zakresie:

  • gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów,
  • sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych,
  • działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek
  • wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

Więcej informacji o ogólnokrajowej sieci bibliotecznej znajduje się na stronie Biblioteki Narodowej w Warszawie, sprawującej nadzór merytoryczny nad siecią.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker