Projekt Ciało człowieka bez tajemnic

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Projekt "Ciało człowieka bez tajemnic" płatny ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr SONP/SP/548813/2022 z dnia 23.12.2022 r.

Nazwa projektu: „Ciało człowieka bez tajemnic”;kwota środków: 80 266,83 zł.
Okres realizacji: 01.11.2022 – 31.10.2024

Projekt „Ciało człowieka bez tajemnic” to zajęcia, które łączą naukę anatomii i doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
Adresowany jest on do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz średnich.

W trakcie pięciu spotkań, prowadzonych przez specjalistów z Zakładu Anatomii Katedry Nauk Podstawowych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach oraz Oddziału Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie, uczestnicy poznają tajniki różnych układów narządów oraz zdobędą umiejętności szukania rzetelnych i wiarygodnych informacji.


Nowoczesna forma zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych (filmy, e-zbiory Biblioteki SUM, bazy danych, pokazy slajdów i interaktywnych animacji) oraz modeli anatomicznych (wirtualnych – w formie atlasów 3D, jak i tradycyjnych, ma w założeniu ukazywać atrakcyjność współczesnej nauki i promować wśród uczniów  postawę aktywnego rozwijania swoich zainteresowań i poszerzania wiedzy w sposób kompetentny.

Tematyka zajęć:
Spotkanie nr 1
•    Układ mięśniowo-szkieletowy
•    Wprowadzenie do wyszukiwania informacji
Spotkanie nr 2
•    Układ krążenia
•    Wyszukiwanie wartościowych informacji w zbiorach tradycyjnych
Spotkanie nr 3
•    Układ pokarmowy
•    Przeszukiwanie baz medycznych
Spotkanie nr 4
•    Układ nerwowy
•    Przeszukiwanie baz medycznych
Spotkanie nr 5
•    Układ oddechowy
•    Podsumowanie wszystkich metod wyszukiwania zakończone bibliotecznym wyzwaniem


Więcej informacji i zapisy:

https://cialoczlowieka.sum.edu.pl/

Baner ciało człowieka bez tajemnic

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker