Wypożyczenia międzybiblioteczne

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

 

Poprzez Wypożyczalnie Międzybiblioteczną można zamawiać zarówno artykuły z czasopism jak i książki, których nie posiada w swoich zbiorach Biblioteka SUM.

Obowiązującą zasadą jest złożenie zamówienia zawierającego:

  1. Dane osoby lub instytucji składającej zamówienie:
   imię i nazwisko / nazwę instytucji

  2. Informacje umożliwiające kontakt:
   e-mail, nr telefonu

  3. Dane bibliograficzne potrzebne do zamówienia :
   1. artykułu z czasopisma :
    tytuł czasopisma ; rok publikacji ; vol ; nr ; strony od-do
    (pomocne jest podanie nazwiska autora i tytułu poszukiwanego artykułu)
   2. książki:
    autor ; tytuł ; miejsce ; rok wydania
Kserokopie artykułów spoza prenumeraty sprowadzane są wyłącznie dla pracowników SUM oraz pracowników szpitali klinicznych SUM.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker