Zamawianie kserokopii

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi w Uczelni procedurami, na usługi świadczone przez Bibliotekę płatne z konta sponsor, umów statutowych, grantów, konieczne jest złożenie zapotrzebowania (druk zapotrzebowania na dostawę i usługi - Zarządzenie nr 157/2014).
Na zapotrzebowaniu należy podać numer umowy i określić kwotę, która jest przeznaczona na realizację usług bibliotecznych (wykonanie kserokopii, wydruków, zamawianie artykułów w kraju i za granicą).

Kserokopie artykułów spoza prenumeraty sprowadzane są wyłącznie dla pracowników SUM oraz pracowników szpitali klinicznych SUM.

Biblioteka Główna SUM
Dział Obsługi Użytkownika
tel. 32 208 35 62

 

Pracownikom posiadającym umowy własne lub statutowe zamawia się materiały:

1. W innych bibliotekach i instytucjach

opłaty zróżnicowane:
0,40–1,50 zł (oraz koszty wysyłki)

2. Za granicą – w Systemie Elektronicznego Dostarczania Dokumentów SUBITO (http://www.subito-doc.com/)

koszt zamówienia artykułu (1–20 stron) wynosi od 6 do 30 € - przed zamówieniem biblioteka informuje o cenie konkretnego artykułu.

Kserokopie artykułów z czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę SUM czytelnicy mogą zamawiać w Bibliotece Głównej lub w oddziałach biblioteki.
Wszyscy czytelnicy mają możliwość indywidualnego zamawiania kserokopii artykułów bezpośrednio w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie (warunki realizacji oraz cennik usług pod adresem http://www.gbl.waw.pl/p/uslugi-zamowienia#zamawianie-kopii.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker