Zamawianie kserokopii

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi w Uczelni procedurami, na usługi świadczone przez Bibliotekę płatne z konta sponsor, umów statutowych, grantów, konieczne jest złożenie zapotrzebowania (druk zapotrzebowania na dostawę i usługi - Zarządzenie nr 157/2014).
Na zapotrzebowaniu należy podać numer umowy i określić kwotę, która jest przeznaczona na realizację usług bibliotecznych (wykonanie kserokopii, wydruków, zamawianie artykułów w kraju i za granicą).

Kserokopie artykułów spoza prenumeraty sprowadzane są wyłącznie dla pracowników SUM oraz pracowników szpitali klinicznych SUM.

Biblioteka SUM
Czytelnia w Katowicach
Oddziału Biblioteki w Katowicach-Ligocie
tel. 32 208 35 62

 

Pracownikom posiadającym umowy własne lub statutowe zamawia się materiały:

1. W innych bibliotekach i instytucjach

opłaty zróżnicowane:
0,40–1,50 zł (oraz koszty wysyłki)

2. Za granicą – w Systemie Elektronicznego Dostarczania Dokumentów SUBITO (http://www.subito-doc.com/)

koszt zamówienia artykułu (1–20 stron) wynosi od 6 do 30 € - przed zamówieniem biblioteka informuje o cenie konkretnego artykułu.

Kserokopie artykułów z czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę SUM czytelnicy mogą zamawiać w Bibliotece Głównej lub w oddziałach biblioteki.
Wszyscy czytelnicy mają możliwość indywidualnego zamawiania kserokopii artykułów bezpośrednio w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie (warunki realizacji oraz cennik usług pod adresem http://www.gbl.waw.pl/p/uslugi-zamowienia#zamawianie-kopii.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker