Cennik usług

Zmiana rozmiaru tekstu:

I Udostępnianie zbiorów

 1. Aktywacja karty bibliotecznej na okres 12 miesięcy - bezpłatnie
 2. Wydanie karty bibliotecznej - 13,61 zł (z VAT)
 3. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej - 13,61 zł (z VAT)
 4. Przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych - 0,50 zł za każdy dzień zwłoki (maksymalnie 200,00 zł za jeden tom). Wykaz pozycjipdf, które mogą być przekazane Bibliotece, jako ekwiwalent opłat za nieterminowy zwrot. Więcej informacji Regulamin korzystania ze zbiorów BG SUM.
 5. Zniszczenie materiałów bibliotecznych oraz zgubienie załączników do materiałów bibliotecznych (np. CD-ROM) - 15,00 zł
 6. Zgubienie materiałów bibliotecznych:
  1. Pozycja wprowadzona do inwentarza po 1995 roku - odkupienie tego samego lub nowszego wydania albo dwukrotność ceny zapisu inwentarzowego
  2. Pozycja, której cena inwentarzowa przed denominacją była równa lub niższa niż 500 zł - 20,00 zł
  3. Pozycja, której cena inwentarzowa przed denominacją mieściła się w przedziale 501-1000 zł - 40,00 zł
  4. Pozycja, której cena inwentarzowa przed denominacją była wyższa niż 1000 zł - 60,00 zł

II Usługi w zakresie informacji naukowej

 1. Wykonanie zestawienia tematycznego na zlecenie pracowników lub studentów SUM - bezpłatnie
 2. Wykonanie zestawienia tematycznego na zlecenie użytkowników spoza SUM - 17,00 zł
 3. Wydruk komputerowy czarno-biały (za jedną stronę) w ramach działalności statutowej SUM - 0,13 zł
 4. Wydruk komputerowy czarno-biały (za jedną stronę) poza działalnością statutową SUM - 0,80 zł (z VAT)
 5. Wydruk komputerowy czarno-biały (za jedną stronę) z infokiosku - 0,16 zł (z VAT)
 6. Wydruk komputerowy kolorowy (za jedną stronę) w ramach działalności statutowej SUM - 0,34 zł
 7. Wydruk komputerowy kolorowy (za jedną stronę) poza działalnością statutową SUM - 1,06 zł (z VAT)
 8. Wydruk komputerowy kolorowy (za jedną stronę) z infokiosku - 0,42 zł (z VAT)

III Usługi kserograficzne

 1. Wykonanie odbitki kserograficznej czarno-białej (za jedną stronę) w ramach działalności statutowej SUM - 0,13 zł
 2. Wykonanie odbitki kserograficznej czarno-białej (za jedną stronę) poza działalnością statutową SUM - 0,32 zł (z VAT)
 3. Wykonanie odbitki kserograficznej czarno-białej (za jedną stronę) z infokiosku - 0,16 zł (z VAT)
 4. Wykonanie odbitki kserograficznej kolorowej (za jedną stronę) z infokiosku - 0,42 zł (z VAT)
 5. Wykonanie skanowania (za jedną stronę) w ramach działalności statutowej SUM - 0,52 zł
 6. Wykonanie skanowania (za jedną stronę) poza działalnością statutową SUM - 1,28 zł (z VAT)
 7. Wykonanie odbitki kserograficznej kolorowej (za jedną stronę) w ramach działalności statutowej - 0,34 zł
 8. Wykonanie odbitki kserograficznej kolorowej (za jedną stronę) poza działalnością statutową - 0,84 zł zł (z VAT)

IV Usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej

 1. Wykonanie odbitki kserograficznej czarno-białej (za jedną stronę) z materiałów bibliotecznych SUM - 0,13 zł
 2. Wykonanie skanowania (za każdą stronę) z materiałów bibliotecznych SUM - 0,52 zł
 3. Wypożyczanie wydawnictw zwartych ze zbiorów bibliotecznych SUM - bezpłatnie
 4. Sprowadzanie materiałów bibliotecznych z innych bibliotek - zgodnie z fakturą wystawioną przez obcą bibliotekę

V Wypożyczenia za kaucją (opłata zwrotna)

 1. Pozycja wydana po 2000 r. - aktualna wartość rynkowa lub 100,00 zł (kwota minimalna)
 2. Pozycja wydana do 2000 r. włącznie - aktualna wartość rynkowa lub 80,00 zł (kwota minimalna)
 3. Atlasy - aktualna wartość rynkowa lub 200,00 zł (kwota minimalna)

VI Opłaty inne

 1. Zgubienie kluczyka do szafki - 20,00 zł
 2. Wysłanie upomnienia (list polecony ekonomiczny, za potwierdzeniem odbioru) zgodnie z umową zawartą z SUM - 5,50-7,40 zł
 3. Kartka papieru - 0,03 zł
 4. Koperta A-5 - 0,15 zł
 5. Koperta A-4 - 0,18 zł

Na podstawie zarządzeń nr:  
96/2016 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicachz dnia 14.07.2016  w sprawie wprowadzenia cennika usług wykonywanych przez Bibliotekę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz 
139/2016 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 30.08.2016 r. w sprawie: wprowadzenia cennika usług wykonywanych przez Bibliotekę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker