Cennik usług

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

I Udostępnianie zbiorów

 1. Aktywacja karty bibliotecznej na okres 12 miesięcy (bezpłatnie)
 2. Wydanie karty bibliotecznej - 14,76 zł (ZW)
 3. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej - 14,76 zł (ZW)
 4. Przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych
     a. materiały biblioteczne z magazynów - 0,50 zł za każdy dzień zwłoki (maksymalnie 200,00 zł za jeden tom). (NP). Wykaz pozycjipdf, które mogą być przekazane Bibliotece, jako ekwiwalent opłat za nieterminowy zwrot. Więcej informacji Regulamin korzystania ze zbiorów BG SUM.
     b. materiały biblioteczne z czytelni - 20,50 zł pierwszy dzień zwłoki i 0,50 zł za każdy kolejny dzień (maksymalnie 200,00 zł za jeden tom) (NP)
 5. Zniszczenie materiałów bibliotecznych oraz zgubienie załączników do materiałów bibliotecznych (np. CD-ROM) - 25,00 zł (NP)
 6. Zgubienie materiałów bibliotecznych:
  1. Pozycja wprowadzona do inwentarza od 1995 roku - odkupienie tego samego lub nowszego wydania albo dwukrotność ceny zapisu inwentarzowego
  2. Pozycja, której cena inwentarzowa przed denominacją była równa lub niższa niż 500 zł - 20,00 zł (NP)
  3. Pozycja, której cena inwentarzowa przed denominacją mieściła się w przedziale 501-1000 zł - 40,00 zł (NP)
  4. Pozycja, której cena inwentarzowa przed denominacją była wyższa niż 1000 zł - 60,00 zł (NP)

II Usługi z zakresu informacji naukowej

 1. Warsztaty z wyszukiwania publikacji do prac zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich i doktorskich - bezpłatnie
 2. Zestawienia tematyczne do celów innych niż prace zaliczeniowe, licencjackie, magisterskie i doktorskie:
       a. pracownicy SUM - bezpłatnie
       b. pozostałe osoby - 35,00 zł (ZW)
 3. Wykonanie analizy bibliometrycznej dla osób spoza SUM, które przeprowadzają w SUM procedurę uzyskania stopnia lub tytułu naukowego - 5 zł x liczba publikacji (ZW)
 4. Wydruk komputerowy czarno-biały (za jedną stronę) w ramach działalności statutowej SUM - 0,20 zł  (ZW)
 5. Wydruk komputerowy czarno-biały (za jedną stronę) poza działalnością statutową SUM - 0,80 zł (z VAT 23%)
 6. Wydruk komputerowy kolorowy (za jedną stronę) w ramach działalności statutowej SUM - 0,40 zł (ZW)
 7. Wydruk komputerowy kolorowy (za jedną stronę) poza działalnością statutową SUM - 1,06 zł (z VAT 23%)

III Usługi kserograficzne

 1. Wykonanie odbitki kserograficznej czarno-białej (za jedną stronę) w ramach działalności statutowej SUM - 0,20 zł (ZW)
 2. Wykonanie odbitki kserograficznej czarno-białej (za jedną stronę) poza działalnością statutową SUM - 0,40 zł (z VAT 23%)
 3. Wykonanie skanowania (za jedną stronę) w ramach działalności statutowej SUM:
        a. pracownicy SUM do 15 artykułów w miesiącu - bezpłatnie
        c. studenci SUM do 200 stron w miesiącu - bezpłatnie
        b. pozostałe osoby - 0,52 zł (ZW)
 4. Wykonanie skanowania (za jedną stronę) poza działalnością statutową SUM - 1,28 zł (z VAT 23%)
 5. Wykonanie odbitki kserograficznej kolorowej (za jedną stronę) w ramach działalności statutowej - 0,40 zł (ZW)
 6. Wykonanie odbitki kserograficznej kolorowej (za jedną stronę) poza działalnością statutową - 0,84 zł zł (z VAT 23%)

IV Usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej

 1. Wykonanie odbitki kserograficznej czarno-białej (za jedną stronę) z materiałów bibliotecznych SUM - 0,20 zł  (ZW)
 2. Wykonanie skanowania (za każdą stronę) z materiałów bibliotecznych SUM - 0,52 zł (ZW)
 3. Wypożyczanie wydawnictw zwartych ze zbiorów bibliotecznych SUM - bezpłatnie
 4. Sprowadzanie materiałów bibliotecznych - zgodnie z fakturą wystawioną przez obcą bibliotekę

V Wypożyczenia za kaucją (opłata zwrotna)

 1. Pozycja wydana po 2000 r. - aktualna wartość rynkowa lub 100,00 zł (kwota minimalna) (NP)
 2. Pozycja wydana do 2000 r. włącznie - aktualna wartość rynkowa lub 80,00 zł (kwota minimalna) (NP)
 3. Atlasy - aktualna wartość rynkowa lub 200,00 zł (kwota minimalna) (NP)

VI Opłaty inne

 1. Zgubienie kluczyka do szafki - 20,00 zł (NP)
 2. Wysłanie upomnienia (list polecony ekonomiczny, za potwierdzeniem odbioru) zgodnie z umową zawartą z SUM - 7,80 zł (NP)
 3. Wydruk upomnienia - 0,20 zł (NP)
 4. Koperta A-5 - 0,15 zł (NP)
 5. Koperta A-4 - 0,18 zł (NP)

Na podstawie zarządzeń nr:
172/2020 Rektora Śląskiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach z dnia 01.10.2020 w sprawie: wprowadzenia cennika usług wykonywanych przez Bibliotekę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2/2020 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 14.01.2020 r. w sprawie: wprowadzenia cennika usług wykonywanych przez Bibliotekę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
9/2019 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 18.01.2019  w sprawie wprowadzenia cennika usług wykonywanych przez Bibliotekę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
139/2016 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 31.08.2016  w sprawie wprowadzenia cennika usług wykonywanych przez Bibliotekę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
95/2016 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 14.07.2016  w sprawie wprowadzenia cennika usług wykonywanych przez Bibliotekę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker