Cennik usług i opłat

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:
        Cena brutto

 I.

  

 

 

Udostępnianie zbiorów

  1.   Aktywacja karty bibliotecznej na okres 12 miesięcy bezpłatnie
  2.   Wydanie karty bibliotecznej 15,00 zł.
  3.   Wydanie duplikatu karty bibliotecznej  15,00 zł.
  4.   Przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych  
    a)  materiały biblioteczne z magazynów 0,50 zł za każdy roboczy dzień zwłoki
(maksymalnie 200,00 zł za jeden tom)
    b) materiały biblioteczne z czytelni 20,50 zł pierwszy roboczy dzień zwłoki
i 0,50 zł za każdy kolejny dzień roboczy
(maksymalnie 200,00 zł za jeden tom)
      Wykaz pozycji, które mogą być przekazane Bibliotece, jako ekwiwalent opłat za nieterminowy zwrot. Więcej informacji Regulamin korzystania ze zbiorów BG SUM.
  5.   Uszkodzenie materiałów bibliotecznych oraz zgubienie załączników do materiałów bibliotecznych (np. CD-ROM) 40,00 zł.
  7.   Zgubienie lub całkowite zniszczenie materiałów bibliotecznych:  
    a) Pozycja wprowadzona do inwentarza od 2011 roku odkupienie tego samego lub nowszego wydania albo dwukrotność ceny zapisu inwentarzowego
    b) Pozycja wprowadzona do inwentarza od 1995 do 2010 roku odkupienie tego samego lub nowszego wydania albo równowartość zapisu inwentarzowego
    c) Pozycja wprowadzona do inwentarza do 1994 roku 40,00 zł.

II.

 

 

Usługi z zakresu informacji naukowej

  1.   Warsztaty z wyszukiwania publikacji do prac zaliczeniowych,
licencjackich, magisterskich i doktorskich
bezpłatnie
  2.   Zestawienia tematyczne do celów innych niż prace zaliczeniowe,
licencjackie, magisterskie i doktorskie
 
    a) pracownicy SUM bezpłatnie
    b) pozostałe osoby 35,00 zł.
  4.   Wykonanie analizy bibliometrycznej dla osób spoza SUM,
które przeprowadzają w SUM procedurę uzyskania stopnia lub tytułu naukowego
5 zł * liczba publikacji
  5.   Wydruk komputerowy czarno-biały
(za jedną stronę), w ramach działalności statutowej SUM
0,20 zł.
  6.   Wydruk komputerowy czarno-biały
(za jedną stronę), poza działalnością statutową SUM
0,80 zł.
  7.    Wydruk komputerowy kolorowy
(za jedną stronę) w ramach działalności statutowej SUM
0,40 zł.
  8.   Wydruk komputerowy kolorowy
(za jedną stronę) poza działalnością statutową SUM
1,06 zł.

 III.

 

 

Usługi kserograficzne

  1.   Wykonanie odbitki kserograficznej czarno-białej (za jedną stronę) w ramach działalności statutowej SUM 0,20 zł
  2.   Wykonanie odbitki kserograficznej czarno-białej (za jedną stronę) poza działalnością statutową SUM 0,40 zł
  3.   Wykonanie skanowania ( za jedną stronę) w ramach działalności statutowej SUM  
    a)  pracownicy SUM do 15 artykułów w miesiącu bezpłatnie
    b)  studenci SUM do 200 stron w miesiącu bezpłatnie
    c)  pozostałe osoby 0,52 zł.
  4.   Wykonanie skanowania ( za jedną stronę) poza działalnością statutową SUM 1,28 zł
  5.   Wykonanie odbitki kserograficznej kolorowej (za jedną stronę) w ramach działalności statutowej SUM 0,40 zł.
  6.   Wykonanie odbitki kserograficznej kolorowej (za jedną stronę) poza działalnością statutową SUM 0,84 zł.

IV.

   

Usługi Wypożyczalni międzybibliotecznej

  1.   Wykonanie odbitki kserograficznej czarno-białej (za jedną stronę) z materiałów bibliotecznych SUM 0,20 zł.
  2.   Wykonanie skanowania (za jedna stronę) z materiałów bibliotecznych SUM 0,52 zł.
  3.   Wypożyczanie wydawnictw zwartych ze zbiorów bibliotecznych SUM bezpłatnie
  4.   Sprowadzanie materiałów bibliotecznych zgodnie z fakturą wystawioną
przez obcą bibliotekę

V.

   

Wypożyczenia za kaucją (opłata zwrotna)

  1.   Założenie konta wraz z wydaniem karty bibliotecznej 15 zł.
  2.   Wpłata zabezpieczeń (zwrotna) na poczet wypożyczania egzemplarzy, za 1 egzemplarz 200,00 zł
(kwota minimalna)
  3.   Wpłata zabezpieczeń (zwrotna) na poczet wypożyczania atlasów i innych kosztownych wydawnictw, za 1 egzemplarz aktualna wartość rynkowa
lub 200,00 zł (kwota minimalna)

 VI.

 

 

 Opłaty inne

  1.   Opłata za zgubiony lub zniszczony kluczyk:  
    a) do szafki samoobsługowej 50,00 zł.
    b)  do pokoju cichej nauki 50,00 zł.
    c) do pokoju pracy grupowej 50,00 zł.
  2.   Opłata za przetrzymanie kluczyka do szafki samoobsługowej po wyznaczonym terminie zwrotu za 1 dzień roboczy 5,00 zł
(kwota maksymalna 50,00 zł)
  3.   Opłata za przetrzymanie urządzenia elektronicznego po wyznaczonym czasie zwrotu za 1 godzinę 1,00 zł.
  4.   Opłata za naprawę uszkodzonego urządzenia elektronicznego zgodnie z wyceną usługi serwisowej
  5.   Zniszczenie urządzenia elektronicznego koszt zakupu nowego urządzenia
o takich samych parametrach

 

Na podstawie zarządzenia:

22/2023 Rektora Śląskiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach z dnia 17.02.2023 w sprawie: wprowadzenia cennika usług wykonywanych przez Bibliotekę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker