Publikacje w ewaluacji 2022


lupa ikona Expertus® - moduł doradczy w zakresie ewaluacji.  
W związku ze zbliżającą się w 2022 r. ewaluacją działalności naukowej Uczelni, zostały przygotowane narzędzia, które pozwolą określić, w jakim stopniu pracownicy należący do liczby N mają wypełnione udziały jednostkowe (sloty) i wartości punktowe tych udziałów. Dla oceny dyscypliny najkorzystniejsze są publikacje z jak najmniejszą liczbą autorów SUM deklarujących tę samą dyscyplinę i jednocześnie posiadające wysoką wartość punktacji ministerialnej.
W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Działem Bibliografii i Dokumentacji: 32 208 35 66, bibinfo@sum.edu.pl.
Dowiedz się więcej.

Multiwyszukiwarka 

Nowe tytuły w IBUK-u! Maj 2021 r.

włącz .

libra ibuk pl logo biel

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi tytułami zakupionym w ramach platformy polskich książek elektronicznych IBUK-Libra.

  1. Zarzycki, Wojciech; Wilczek, Zbigniew; Zarzycka, Magdalena. Diversity of forest vegetation of the Silesian Foothills / Zróżnicowanie roślinności leśnej Pogórza Śląskiego. Red. . Katowice: Uniwersytet Śląski, 2019.

  2. Fizjologia człowieka. Red. Górski, Jan. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2010.

Do wszystkich książek dostępnych na platformie Ibuk można również dotrzeć z katalogu bibliotecznego Primo. Po wyszukaniu ksiażki, w rezultatach znajdą się zarówno książki drukowane, jak i elektroniczne, jeżeli są dostępne.

Dostęp do książek w serwisie Ibuk możliwy jest również na komputerze poza siecią Uczelni przez usługę serwer Proxy.

Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2021 r.

włącz .

TydzienBtek2021 2

W dniach 8-15 maja 2021 na terenie kampusu Uczelni w Katowicach-Ligocie pojawią się w różnych miejscach (na drzewach, latarniach, w budynkach...) kolorowe kody QR.

To Oddział Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie zaprasza do wspólnej zabawy w ramach ogólnopolskiego XVIII Tygodnia Bibliotek.
W tym roku bibliotekarze z czytelnikami bawią się pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”.
Ligockie bibliotekarki – specjalnie dla swoich czytelników - przygotowały grę terenową, której celem jest odkrycie kodu dającego graczowi możliwość wylosowania małego prezentu. W grze może wziąć udział każdy, pod warunkiem zainstalowania w swoim telefonie aplikacji umożliwiającej skanowanie kodów QR.

Poza grą Oddział będzie także zamieszczał na swoim profilu FB ciekawe filmiki, które opowiedzą (czasem w humorystyczny sposób...), co ciekawego można znaleźć w Bibliotece SUM. W samym Oddziale każdy odwiedzający wypożyczalnię i czytelnię będzie mógł poczęstować się kawą lub herbatą na wynos.

W grze można wziąć udział w dniach 10 – 14.05.2021, w godzinach otwarcia Oddziału.

Zapraszamy!

 TydzienBtek2021 1  TydzienBtek2021 1  TydzienBtek2021 1

Koordynator ds. otwartego dostępu

włącz .

Dnia 29 kwietnia 2021 r. został powołany w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach Koordynator ds. otwartego dostepu do publikacji naukowych i wyników badań.

Został nim do dnia 31 grudnia 2021 r. prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz.

Do zadań Koordynatora SUM ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i wyników badań należy:

  1. nadzór i monitorowanie realizacji Polityki Otwartości PPM jako instytucjonalnej polityki otwartości w SUM m.in. poprzez weryfikowanie poziomu otwartości publikacji pracowników SUM powstających dzięki finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków publicznych;
  2. współpraca w zakresie polityki otwartego dostępu z jednostkami organizacyjnymi SUM, w szczególności z Biblioteką, Działem Organizacyjno-Prawnym i Centrum Transferu Technologii;
  3. promowanie otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych wśród społeczności akademickiej SUM i informowanie o Polityce Otwartości PPM, m.in. poprzez stałe doniesienia w Newsletterze SUM;
  4. koordynowanie prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury otwartego dostępu w SUM;
  5. organizowanie szkoleń we współpracy z Biblioteką SUM dla pracowników oraz doktorantów Uczelni z zakresu tematyki otwartego dostępu;
  6. koordynowanie wdrażania instytucjonalnej strategii zarządzania otwartymi danymi badawczymi;
  7. monitoring trendów otwartości i dobrych praktyk w tym zakresie.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker