Nowości w PPM

Multiwyszukiwarka 

Dostęp testowy do baz McGraw-Hill Medical

włącz .

McGraw Hill Medical Logo RGB

Zapraszamy do testowania baz na platformie McGraw-Hill Medical.

Platforma McGraw-Hill Medical stanowi rodzinę medycznych baz wiedzy i narzędzi zaprojektowanych w celu realizacji kompleksowego procesu nauczania po stronie wykładowców i studentów. Zapewnienia także wsparcie studentom, stażystom, asystentom czy pielęgniarkom w ich codziennych czynnościach klinicznych.
Poszczególne moduły umożliwiają dostęp do e-booków, studiów przypadków z wytycznymi w oparciu o evidence-based medicine (Case Files), filmów instruktażowych w zakresie diagnostyki i procedur medycznych, bazy zdjęć, diagramów, rysunków i animacji, testów i badań diagnostycznych, wytycznych w zakresie badań przesiewowych i medycyny prewencyjnej, międzynarodowych wytycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Guidelines), zintegrowanej bazy danych leków, a także programów nauczania, obejmujących materiały do nauki i pytania przeglądowe.

Dostęp testowy do baz Ebsco: CINAHL Ultimate i Medline Ultimate

włącz .

Zapraszamy do testowania poniższych zasobów:

cinahl ult

CINAHL Ultimate jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Baza indeksuje ponad 5.500 i zawiera ponad 7 milionów rekordów z archiwami od 1937 roku. W bazie znajduje się pełny tekst ponad 900 czasopism non-open access, indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku.

 

Medline Ult

MEDLINE Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2,800 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.650 to aktywne czasopisma pełnotekstowe non-open access.  MEDLINE®Ultimate jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. W bazie wykorzystywany jest tezaurus medyczny MeSH (Medical Subject Headings).

Samoobsługowe urządzenia drukujące/kopiujące/skanujące - zakończenie działania

włącz .

wazne1

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 marca 2022 została rozwiązana umowa z firmą Zeccer, która dostarczała do Biblioteki SUM urządzenia umożliwiające samodzielne drukowanie, skanowanie oraz kopiowanie materiałów.

Oznacza to dla czytelników brak możliwości drukowania, skanowania i kopiowania materiałów własnych.

Usługi będą w dalszym ciągu świadczone dla materiałów bibliotecznych.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker