Multiwyszukiwarka 

Szkolenia dla Kadry dydaktycznej SUM w ramach programu POWER

 

Logo POWER

 

Informacje ogólne


Szkolenia realizowane będą w ramach projektu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2”, nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z077/18. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej uczelni. Zdobyte przez kadrę uczelni kompetencje zostaną wykorzystane w zajęciach ze studentami w sposób jak najbardziej efektywny. Zdobyte przez uczestników szkoleń kompetencje zostaną przez nich wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami w wymiarze co najmniej  jednego semestru (zrealizowanego lub też rozpoczętego w trakcie realizacji projektu).

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze Biblioteki podczas tegorocznej
Nocy Bibliotek.

 • Noc Bibliotek 2019 w Ligocie 1
  Oddział BG w Katowicach-Ligocie [autor: Sandra Adamczyk]
 • Noc Bibliotek w BG 2
  Biblioteka Główna w Katowicach [autor: Ewa Waszut]
 • Noc Bibliotek 2019 w Sosnowcu 1
  Oddział BG w Sosnowcu [autor: Agnieszka Kwiatkowska-Boryś]
 • Noc Bibliotek w BG 4
  Biblioteka Główna w Katowicach [autor: Ewa Waszut]
 • Noc Bibliotek w BG 8
  Biblioteka Główna w Katowicach [autor: Ewa Waszut]
 • Noc Bibliotek 2019 w Sosnowcu 2
  Oddział BG w Sosnowcu
 • Noc Bibliotek w BG 7
  Biblioteka Główna w Katowicach [autor: Ewa Waszut]

Uwaga! Otwarcie Oddziału BG w Zabrzu-Rokitnicy

zielona ksiazka ozdoba

Zapraszamy od 1 października br. do otwartej po długiej wakacyjnej przerwie i reorganizacji Biblioteki w Zabrzu-Rokitnicy na ul. Jordana 19

Już od teraz możliwe jest zamawianie książek do wypożyczenia w tej lokalizacji!

Jednocześnie informujemy, że w Zabrzu przy pl. Traugutta 2, pokój 302
od 4 listopada br. zostanie otwarta niewielka czytelnia. 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker