Multiwyszukiwarka 

Nowa baza - AccessMedicine

AccessMedicine jest interaktywną platformą pozwalającą studentom i wykładowcom wyselekcjonować konkretne, specjalistyczne informacje z książek, encyklopedii i innych źródeł fachowej wiedzy.
Access Medicine składa się z 2 segmentów: Clinical Library oraz Basic & Clinical Science.
Instrukcja korzystania z bazy pdf

W ramach prenumeraty użytkownik ma dostęp do:

  • na bieżąco aktualizowanych tytułów książek (Textbooks)
  • monografii leków (Drugs)
  • bazy diagnoz lekarskich (DDx - Diagnosaurus)

Przypominamy o zmianach w zasadach wypożyczeń oraz o karach za przetrzymywanie książek przez pracowników SUM

 
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1.10.2013 r., książki i zbiory specjalne, kupowane ze środków finansowych Uczelni, wypożyczane są czytelnikom na okres nie dłuższy niż rok akademicki. 
Jednocześnie informujemy, że za każdy dzień przetrzymania książki, wg Cennika usług Biblioteki SUM pobierane są kary w wysokości 0,50 zł. Od dnia 1.10.2013 r. opłata dotyczy również pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Biblioteka uprzejmie prosi o kontrolowanie na bieżąco stanu swoich wypożyczeń na koncie czytelnika i dotrzymywanie terminu zwrotu.

W przypadku trudności informacje w sprawie dostępu do konta można uzyskać:

- telefonicznie:
Biblioteka Główna w Katowicach 32 208 35 62;
Oddział BG w Katowicach-Ligocie 32 208 85 00; 32 208 84 89
Oddział BG w Zabrzu 32 370 52 58; 32 370 52 59; 32 370 52 60
Oddział BG w Sosnowcu 32 364-14-50; 32 364-14-51; 32 364-14-52

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker